Нинішній працівник торгівлі - це ініціативна, самостійна в прийнятті рішень особистість, яка відзначається оперативністю, творчим підходом до вирішення всіх питань, пов'язаних із продаванням товару та збільшенням , товарообороту. Майбутні працівники торгівлі ознайомлюються з основними формами торгівлі та видами торгівельних підприємств, принципами їх організації, особливостями продажу продовольчих товарів, організацією їх приймання і зберігання в магазині; з правилами роботи торговельного підприємства та головними елементами культури обслуговування покупців.