Роль кваліфікованого слюсаря на сучасному етапі надзвичайно велика: ні одна машина, механізм чи пристрій не можуть бути зібраними, змонтованими і відрегульованими без участі слюсаря.

 Система професійно-технічної освіти, професійно-технічних училищ є основним джерелом забезпечення кваліфікованими робітниками, які володіють спеціальними професійними знаннями і мають широкий технічний кругозір.

Слюсарю доводиться працювати разом з електриками та іншими спеціалістами. Слюсар має володіти новою технікою та новітніми технологіями виробництва, що в свою чергу потребує відповідної підготовки.

Більше фото