Щедро ниву засію, зберу життєдайні плоди,

Для нового врожаю догляну зерно і машини

І братів запрошу на хліб-сіль, на гречані меди

Я господар землі, я господар своєї країни

    

     На сьогоднішній день Україна не може конкурувати на світовому ринку сільськогосподарської продукції без використання сучасної високопродуктивної сільськогосподарської техніки. Трактори, автомобілі і інші с/г машини є основними енергетичними засобами виконання технологічних операцій у сільському господарстві. Сьогодні, коли державні, колективні і фермерські господарства мають різноманітну вітчизняну і зарубіжну сільськогосподарську техніку, подальше зростання виробництва продукції, зміцнення економіки України залежить від рівня кваліфікації механізаторських кадрів, які готує профтехосвіта. У навчальному закладі вивчають будову трактора, автомобіля, комбайна, сівалки, засвоюють правила дорожнього руху та практичне водіння різних машин, вміють ремонтувати техніку.

     Від них залежить роботоздатність і довговічність машин. Вони повинні знати основи теорії і вміло виконувати операції технічного обслуговування, а також постійно вдосконалювати набуті знання, вміти використовувати їх на практиці.