Навчання у закладі здійснюється за державним замовленням державною мовою (українською)

Проектна потужність закладу - 420 учнів. Ліцензійний обсяг - 330 учнів , фактично навчаються - 194 учні

Наявність вакантних посад - вакантні посади станом на 01.01.2023 року відсутні

Гуртожиток - п'ятиповерхове приміщення, проживання безкоштовне,  місць для проживання - 201, заселено - 111, вільних місць для проживання - 90, кімнат для проживання - 70, заселено кімнат - 54, вільних кімнат - 16

 

Для осіб з особливими освітніми потребами навчальний заклад забезпечено спеціальними умовами:

загальна кількість будівель - 5

повністю доступні -4

частково доступні - 1

З них гуртожитків - 1 (повністю доступний)

Пандусів - 2

КАДРОВИЙ СКЛАД

Директор - 1

Заступник директора з навчально-виробничої роботи - 1

Заступник директора з навчально-виховної роботи - 1

Керівник фізичного виховання - 1

Методист - 1

Вихователі - 2

Бібліотекар - 1

Керівник гуртка - 1

Викладачі предметів загальноосвітньої підготовки - 7

Викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки підготовки - 4

Майстрів виробничого навчання - 12

 

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Всього - 267,5348 га.

З них:

Під забудовами - 4,7877 га

Для дослідних і навчальних цілей - 3,1470 га

Орна земля - 240,0651 га

Сіножаті - 13,0863 га

Пасовища - 6,4487 га

 

 

Структура управіління навчальним закладом

 

 

СТАТУТ

ЛІЦЕНЗІЯ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Звіт директора про діяльність навчального закладу за 2023 рік

      Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Правила прийому до навчального закладу

      Правила поведінки

      Моніторинг якості освіти

 

 

 

Моніторинг навчальних досягнень за І семестр та 2023/2024