Навчання у закладі здійснюється за державним замовленням державною мовою (українською)

Проектна потужність закладу - 420 учнів. Ліцензійний обсяг - 330 учнів , фактично навчаються - 194 учні

Наявність вакантних посад - вакантні посади станом на 01.01.2023 року відсутні

Гуртожиток - п'ятиповерхове приміщення, проживання безкоштовне,  місць для проживання - 201, заселено - 111, вільних місць для проживання - 90, кімнат для проживання - 70, заселено кімнат - 54, вільних кімнат - 16

 

Для осіб з особливими освітніми потребами навчальний заклад забезпечено спеціальними умовами:

загальна кількість будівель - 5

повністю доступні -4

частково доступні - 1

З них гуртожитків - 1 (повністю доступний)

Пандусів - 2

КАДРОВИЙ СКЛАД

Директор - 1

Заступник директора з навчально-виробничої роботи - 1

Заступник директора з навчально-виховної роботи - 1

Керівник фізичного виховання - 1

Методист - 1

Вихователі - 2

Бібліотекар - 1

Керівник гуртка - 1

Викладачі предметів загальноосвітньої підготовки - 7

Викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки підготовки - 4

Майстрів виробничого навчання - 12

 

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Всього - 267,5348 га.

З них:

Під забудовами - 4,7877 га

Для дослідних і навчальних цілей - 3,1470 га

Орна земля - 240,0651 га

Сіножаті - 13,0863 га

Пасовища - 6,4487 га

 

 

Структура управіління навчальним закладом

 

 

СТАТУТ

ЛІЦЕНЗІЯ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Звіт директора про діяльність навчального закладу за 2022 рік

Правила прийому до навчального закладу

      Правила поведінки

      Моніторинг якості освіти

 

 

 

Моніторинг навчальних досягнень за ІІ семестр та 2022/2023